Casa urbana - Palamós

Descripció

Gran casa de poble de 264m2. mes de 40m2. de pati i tres plantes al centre urbá de Palamós.

Està compost per dues cases bessones es pot convertir en un sol habitatge o en dues cases comunicades.

Una part de la finca ja està reformada per entrar a viure i  l'altra s'hauria d'acutalitzar, duplicant les caracteristiques de la primera o afegint-hi nous usos.

Localització